Čelične konstrukcije

Z

Prednosti gradnje čelikom

 

  • Najveći omjer čvrstoća/težina u odnosu na bilo koji drugi građevinski materijal.
  • 100% mogućnost reciklaže.
  • Nezapaljiv – ne gori i neće pridonijeti širenju vatre.
  • Anorganski – neće trunuti, saviti se ili ispucati.
  • Dosljedna kvaliteta materijala – proizvedena u strogom skladu sa međunarodnim standardima, bez regionalnih varijacija.