Kontejneri

Kontejneri

 

Kontejner po svojoj funkciji pripada manipulacijskog prevoznoj opremi, najčešće u obliku zatvorene posude, koja služi za formiranje krupnih manipulacijskih jedinica tereta, u cilju racionalizacije manipulacijskih skladišnih operacija.